Kanada’da Bir Alternatif


Mesleki Sertifika ve Diploma Programları

Mesleki kariyer yapmayı hedefliyorsanız, Kanada’da community, üniversite ve kariyer kolejlerinde sunulan Mesleki Sertifika ve Diploma Programları sizi hedeflerinize ulaştırmak için geliştirilmiş ideal programlardır. Hem teorik, hem de pratik eğitim veren mesleki sertifika ve diploma ya da co-op programları, sundukları staj olanakları ve çalışma imkanları ile Kanada’da iş hayatına dahil olarak uluslararası bir deneyim kazanmanızı sağlar.
Kanada’da kolejler iş hayatının gerektirdiği profesyonel ihtiyaçları karşılamaya yönelik geliştirdikleri mesleki sertifika ve diploma programları ile bir çok alanda eğitim veririler. Programların eğitim süresi seçeceğiniz programa göre 1 ile 3 yıl arasında değişmekle birlikte, genelde sertifika programları 8-9 ay, diploma programları ise 2-3 yıl sürelidir.
Mesleki sertifika ve diploma programları sunan kolejler spesifik, mesleki eğitim tabanlı bir program uygulamakla birlikte genel akademik birikimde sağlamaktadır. Bu kolejler mesleki becerilerini geliştirmek isteyen çok sayıda üniversite mezunu tarafından da tercih edilmektedir. Öğrencilere sunulan staj olanakları da bu programların tercih edilmelerinde belirleyicidir. Aynı zamanda bu programları tamamlayan öğrenciler eğitim gördükleri alanda bir yıl iş deneyimi kazanma hakkına sahip olurlar.
Kanada’da mesleki sertifika ve diploma programlarına devam edebileceğiniz alanlardan bazıları ; işletme, pazarlama, turizm, sağlık bilimleri, çevre bilimleri, hemşirelik, biyoloji, uluslararası ticaret, ticaret ve teknoloji, madencilik, enformasyon teknolojileri, bilgisayar mühendisliği teknolojileri, otomotiv, mimarlık teknolojileri, makine mühendisliği teknolojileri, teknisyenlik, elektronik mühendisliği teknolojileri, bilgisayar programcılığı, güzel sanatlar, endüstriyel tasarım, grafik dizayn, animasyon, film yapımı, müzik, iletişim, halkla ilişkiler ve üniversiteye hazırlık programlarıdır.
Community Kolejler
Kanada’daki popüler eğitim seçeneklerinden biridir. İş hayatında oldukça geçerli olan 1-3 yıllık profesyonel programlar sunarlar ve genellikle bu süre çalışma dönemini de kapsar.
Kanada Community Kolejler Derneği ‘ne (ACCC) üye olan Community Kolejler, Teknik Okullar, Üniversite Kolejleri ve Cégep’in de içinde yer aldığı 175 orta öğretim sonrası eğitim kurumu, işletme, endüstri ve kamu hizmetleri sektörlerindeki eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek gibi öncelikli bir işleve sahiptirler. Bu okullar hem mesleki amaçlı orta öğretim ihtiyacını, hem de yetişkin nüfusun yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
2-3 yıllık ya da daha kısa süreli kolej programlarının özelliği genel akademik konular kadar mesleki amaçlı spesifik müfredat programları da sunmalarıdır. Üniversite mezunlarının önemli bir bölümü eğitim gördükleri alanda mesleki beceriler kazanmak amacıyla, lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra bir koleje devam ederler.
Daha küçük sınıfları, kampus dışı ders imkanları, daha geniş laboratuar alanları ve etkileşimli öğretim sistemi düşünüldüğünde, kolejlerin meslekle ilgili müfredat programlarının, üniversitelerin sunduğundan daha yoğun olduğu söylenebilir.
Enformasyonteknolojileri, madencilik, çevre ve turizm gibi alanlarda Centers of Excellence olarak bilinen kolejler, Kanada uzman iş gücüne katılacak olan kişiler için uygulamalı eğitimler ve müfredatlar hazırlamaktadır. Sağlık, işletme, uygulamalı sanatlar, üniversiteye hazırlık, sosyal hizmetler, yetişkinlere yönelik eğitim programları ve akademik eğitimler, diğer full-time ve part-time programlar içinde yer alan eğitim seçenekleridir.
Kanada kolejlerinin özelliği, işveren merkezli müfredatlarını, ulusal ekonomik politikalara ilişkin kapsamlı öğretim kurumları içinde kombine etmeleridir. Kolejler, kamunun çalıştığı alanlardaki ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılamak amacıyla sürekli olarak değişim ve yeniliği öngören dinamik kurumlardır. Birçok kolej ISO sertifikasını almış olup, toplumun değişen eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kalite ve mükemmeliyeti ön plana çıkarmışlardır.
CÉGEP
Yabancı öğrenciler Quebec’te Cégep olarak bilinen farklı tip bir koleje de devam edebilirler. Cégep, Genel ve Mesleki Eğitim Koleji anlamına gelen kelimelerin Fransızca da ki kısaltmasıdır. Cégep, orta öğrenimini tamamlamış öğrencilere üniversite için iki yıllık genel geçiş programları ya da iş amaçlı 3 yıllık teknik geçiş programları sunmaktadır.
Üniversite Transfer Programları
Üniversite derecesi almayı amaçlayan öğrenciler eğitimlerinin ilk iki yılını community kolej de sürdürüp kredi tamamlayabilirler. Bu şekilde tamamlanan kredilerin çoğu lisans programının ilk iki yılı olarak üniversiteye transfer edilebilir. Transfer programı sunan community kolejler yakınlarındaki üniversitelerle ilişki kurarlar, ancak hangi üniversitelerin transfer kredilerini kabul ettiğini belirlemek için kolejlerle bağlantıda olmak önemlidir. Öğrenciler aldıkları derslerin, girmeyi planladıkları üniversite için uygun olup olmadığı konusunda emin olmalıdırlar. Üniversite transfer programının tamamlanması öğrencinin otomatik olarak bir üniversite programına kabul edileceği anlamına gelmez. Öğrenciler ayrıca üniversitenin diğer kabul şartlarını da taşımalıdır.
Kariyer Kolejleri
Kariyer kolejleri, öğrencilere kısa süreli eğitimden sonra iş hayatına yönelik pratik yetenekler kazandırmayı amaçlayan eğitim programları sunan özel kurumlardır. Multimedia, film çalışmaları, bilgisayar/internet çalışmaları, grafik dizayn konularında kısa süreli eğitim programlarını araştıran öğrenciler kariyer kolejlerine başvurabilirler.
Teknik/kariyer kolejleri verilen kısa süreli bilgilerden sonra öğrencileri iş hayatına hazırlamayı amaçlayan özel kurumlardır. Teknik/kariyer kolejlerinin ön plana çıkan özellikleri, geniş program seçenekleri içinde pratik becerileri geliştirmeye yönelik olmalarıdır. İşletme, bilgisayar, ve sekreterlik becerilerini geliştirme gibi spesifik alanlarda uzmanlaşmayı sağlarlar. Özel kurumlar olmalarına rağmen, sunulan programların standartları ve kaliteleri aynı kalmak üzere bu kurumların düzenlemeleri ve idareleri eyalete göre değişiklik gösterir. Kariyer kolejlerinin ücret sistemleri oldukça rekabetçidir.
Başvuru
Kanada’daki kolejlere Eylül ve Ocak dönemlerinde başlanmaktadır. Eylül’de başlayacak programlara Mart ayında, Ocak’ta başlayacak programlara Ağustos ayında başvurmak gereklidir. Başvurular internet üzerinden okulun sayfasında yer alan başvuru formunu on-line doldurarak veya Kanada Eğitim Merkezi’nden temin edilebilecek formları okula göndererek yapılabilir.
http://www.academix.com.tr/makaleler/kanadada-bir-alternatif.aspx